TOTEN EGG

Toten Egg leverer ferske egg med den spesielle gule plommen.

Alle eggene kommer fra 12 produsenter som har felles krav til hønsehusets standard, renhold, vannkvalitet, ventilasjon, temperatur
og kontrollrutiner. Alle produsentene har kort avstand til pakkeriet. Kontroll, sortering og pakking tas hånd om av avanserte maskiner.

Toten Eggpakkeri as ble etablert i 2003 og et nytt bygg med moderne produksjonsanlegg ble innviet i 2009.

www.totenegg.no