THOR JOHANNES ROGNEBY – ROGNEBY GÅRD

Thor Johannes Rogneby driver Rogneby, der hovedproduksjonen er korn, poteter og gris.

Thor Johannes er leder for Norges Bondelags grøntutvalg og har tidligere vært styreleder i Mat fra Toten.

Beter fra Toten