TÅLE WILLERUD – ULSRUDBAKKEN GÅRD

Ulsrudbakken i Totenvika drives av Tåle Willerud og Irene Fosså.

De tok over drifta på gården i 2010 og har etter det startet opp med kjøttproduksjon på Boergeit, birøkt og jordskokk i tillegg til kornproduksjon. Gården ligger ved Mjøsa og drives med tanke på å gi gode forhold for dyr, planter og mennesker.

Foto: Belinda Jørandli Rudsengen