TOTEN KÅLROTPAKKERI

Toten Kålrotpakkeri AS ligger på Lund i Kolbu.
Her har det vært pakkerivirksomhet siden 1980-tallet.
I 1999 ble Toten Kålrotpakkeri AS etablert og nye produksjonslokaler bygget.

Pakkeriet eies i dag av 17 aksjonærer som er kålrotprodusenter og leverandører til pakkeriet.

Alt i alt leveres hvert år ca. 1700 tonn ferdigprodusert norsk standard 1 kålrot og ca. 600 tonn skrelt kålrot til Bama.

Toten kålrotpakkeri