PER ODD OG PETTER GJESTVANG – VANG GÅRD

Per Odd og sønnen Petter Gjestvang driver Vang gård. Petter er femte generasjon på Vang.

Her går kunnskap og erfaring i arv gjennom en lang bondeslekt, samtidig som ny teknologi utvikles og tas i bruk. I Totenvika er Mjøsa nærmeste nabo, og den byr på rikelig med rent vann. Hovedproduksjonene på gården er purre, løk og kål. Men også gulrot og alternative vekster er i sortimentet.

Per Odd var Mat fra Totens første styreleder.

 

Rosettkål dyrkes på Vang. Denne delikatesse kålen er også Spesialitetsmerket.
Foto: Jørgen Nordby

 

TOTEN EGG

Toten Egg leverer ferske egg med den spesielle gule plommen.

Alle eggene kommer fra 12 produsenter som har felles krav til hønsehusets standard, renhold, vannkvalitet, ventilasjon, temperatur
og kontrollrutiner. Alle produsentene har kort avstand til pakkeriet. Kontroll, sortering og pakking tas hånd om av avanserte maskiner.

Toten Eggpakkeri as ble etablert i 2003 og et nytt bygg med moderne produksjonsanlegg ble innviet i 2009.

www.totenegg.no