TÅLE WILLERUD – ULSRUDBAKKEN GÅRD

Ulsrudbakken i Totenvika drives av Tåle Willerud og Irene Fosså.

De tok over drifta på gården i 2010 og har etter det startet opp med kjøttproduksjon på Boergeit, birøkt og jordskokk i tillegg til kornproduksjon. Gården ligger ved Mjøsa og drives med tanke på å gi gode forhold for dyr, planter og mennesker.

Foto: Belinda Jørandli Rudsengen

CHRISTIAN SOLBERG – BONDERUDBAKKEN GÅRD

Bonderudbakken er en gård i Kolbu med Gårdsbarnehage. Her er 3 avdelinger og en naturlig del av hverdagen er å ta seg av dyra på gården. De er også ofte på tur, og har flere forskjellige turmål.

Bondebrudbakken har Hereford kuer, geiter, hester, griser og kaniner. I tillegg ha de grønnsakshage og korn.

Bonderudbakken gårdsbarnehage

Hereford & barn