STENBERGS GÅRDSVERDEN

Stenbergs Gårdsverden levere kvalitetsprodukter fra sunne og friske lam, sauer og gla’griser som er født og oppvokst på gården. God dyrevelferd er et hovedmål, – at hvert enkelt dyr blir sett og får det stellet og den omsorgen det trenger.  At dyrene, både sauene og grisene, har mulighet til å bevege seg både ute og inne gjennom hele året.

Søyer med lam skal få beite trygt i naturskjønne omgivelser på Totenåsen gjennom sommerhalvåret.

Mars 2019 åpnet et lite gårdsutsalg der det er et godt utvalg av stykningsdeler fra lam og gla’gris samt videreforedlede produkter som brækeburgere, pølser, hamburgere, medisterkaker ++

Stenberg selger også saueskinn og egg fra egne høner.

Facebook; Stenbergs gårsverden

TOTEN EGG

Toten Egg leverer ferske egg med den spesielle gule plommen.

Alle eggene kommer fra 12 produsenter som har felles krav til hønsehusets standard, renhold, vannkvalitet, ventilasjon, temperatur
og kontrollrutiner. Alle produsentene har kort avstand til pakkeriet. Kontroll, sortering og pakking tas hånd om av avanserte maskiner.

Toten Eggpakkeri as ble etablert i 2003 og et nytt bygg med moderne produksjonsanlegg ble innviet i 2009.

www.totenegg.no