Om oss

Her på Toten bruker vi tid på å produsere mat av høy kvalitet. Våre produkter er produsert i et vakkert kulturlandskap med et næringsrikt og fruktbart jordsmonn. Bøndene på Toten har dyrket grønnsaker, poteter, bær og drevet med husdyr i generasjoner. Det handler om tradisjoner og erfaringer som går i arv, og om ny kunnskap og utvikling. Kvaliteten på maten beskrives best av våre kjerneverdier som er ækte, gromt og raus.

Mat fra Toten SA er et produsentnettverk bestående av jordbruks- og næringsmiddelbedrifter bedrifter fra Østre og Vestre Toten kommune. Nettverket har 32 andelseiere. Hovedproduksjonen til medlemmene er grønnsaker og poteter. I tillegg er det produsenter av egg, kjøtt og annen foredlingsindustri og næringsliv.

Mat fra Toten SA ble stiftet 06.10.2008.Forretningsidéen og hovedmålesetningen til Mat fra Toten SA er å bidra til å styrke medlemmenes konkurranseevne og bedre inntjeningen ved å markedsføre og selge mat med lokale fortrinn – merkevaren Mat fra Toten.