KNUT MOE – HAARSTAD GÅRD

Knut, Anne Kari og sønnen Andres Moe driver gården Haarstad ved Starum.   Gården ligger på et høydedrag mellom Skreia og Kapp, 280 moh., og her dyrkes det kun rød og gul løk. Jorda her består av steinrik morenejord som er tørkesvak, men med rikelig tilgang på Mjøs-vann er forholdene helt ypperlige for å dyrke løk av høy kvalitet.

Rød og gul kepa løk
Foto: Anita Land