Mat fra Toten

Ækte, gromt og raust fra Toten

Mat fra Toten er en merkevare for mat som er produsert på Toten.

Visjon
Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten

Verdier
Ækte, Gromt og Raust

Mat fra Toten er et Produsentnettverk med 32 eiere p.t.
Tilsammen  representerer vi 130 produsenter.

Produkter
Grønnsaker, poteter, egg, kjøtt, melk, honning og foredlingsindustri.

Etableringsdato
Stiftet 06.10.2008.