THORS AS

THORS AS eies av Selmer Utvikling AS og holder til i det gamle brenneriet og potetmelfabrikken på Håjen, Lena på Toten. Selmer Utvikling driver med videreforedling av produkter innen grønnsaksektoren, til både storhusholdning og dagligvaren. Selmer har også egne produkter som selges under merkevaren THORS.

www.thors.no